AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-10-26

"Seniorzy - diagnoza oczekiwań i najlepsze praktyki"

aktualności Gmina Dzierżoniów

25 października br. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przedstawiciele Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się w tym Społecznej Akademii Nauk Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy dyskutowali o miejscu seniorów w społeczności lokalnej: potrzebach i oczekiwaniach, dobrych praktykach, oraz zdrowym starzeniu się: barierach i ograniczeniach.

W seminarium będącym kolejnym etapem działań Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, uczestniczył m.in.: wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, który przedstawił uczestnikom seminarium przykłady aktywności seniorów w gminie Dzierżoniów.

Seminarium miało charakter dyskusji naukowców i praktyków podejmujących w swoich pracach zagadnienia zdrowego starzenia się zwłaszcza w odniesieniu do regionu.

Gmina Dzierżoniów jest otwarta na działania związane z polityką senioralną, która opiera się na współpracy samorządu z klubami seniora, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami. Podejmowane działania wpływają na poprawę życia seniorów, zmianę ich osobowości i nastawienia do życia, wzrost samooceny oraz otwartość na podejmowane inicjatywy i działania aktywizujące.

Seminarium stanowi przygotowanie do II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Współczesne Wyzwania Gerontologii - podejście holistyczne", która odbędzie się w maju 2017 roku w Krzyżowej.

Seniorzy - diagnoza oczekiwań i najlepsze praktykiSeniorzy - diagnoza oczekiwań i najlepsze praktykiSeniorzy - diagnoza oczekiwań i najlepsze praktyki
powrót do poprzedniej strony