AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-10-25

Informacja o akcji usuwania azbestu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończyła się realizacja tegorocznej edycji programu usuwania azbestu na terenie gmin: miejskiej Dzierżoniów, wiejskiej Dzierżoniów oraz miasta i gminy Niemcza, wchodzących w skład Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.

W ramach zadania właściciele nieruchomości, którzy złożyli kompletne wnioski o dofinansowanie do Związku Gmin, uzyskali pomoc w postaci pokrycia 100% kosztów demontażu i utylizacji azbestu.

W 2016 r. usunięto 107,05 ton płyt azbestowo-cementowych typu ETERNIT, w tym: z terenu miasta Dzierżoniów - z 4 nieruchomości, o wadze 3,13 ton; z terenu gminy Dzierżoniów - z 31 nieruchomości, o wadze 92,33 tony; z terenu miasta i gminy Niemcza - z 8 nieruchomości, o wadze 11,59 tony.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji na usuwanie azbestu, którą Związek Gmin otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Łącznie z wkładem własnym Związku, na usuwanie azbestu w 2016 r. zostało przeznaczonych 41.666,53 zł.

Azbest to surowiec mineralny mający postać mikrowłókien, wykorzystywany w przeszłości na szeroką skalę do produkcji materiałów budowlanych (m.in.: płyt dachowych i rur azbestowo-cementowych, izolacji termicznych, uszczelnień). Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy uwalnia się z uszkodzonych materiałów i istnieje ryzyko wdychania jego włókien.

Przypominamy, że prace polegające na demontażu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest może wykonywać wyłącznie firma posiadająca specjalne uprawnienia i wyposażenie ochronne.

Właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem na usunięcie azbestu w 2017 r. prosimy o kontakt ze Związkiem Gmin, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl

Zadanie zostało dofinansowane przez:

azbestazbest

powrót do poprzedniej strony