AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-10-14

Sołtysi rozmawiali o stanie dróg

aktualności Gmina Dzierżoniów

Omówienie aktualnych problemów związanych ze stanem dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Dzierżoniów oraz informacja o wynikach analizy zapotrzebowania na energię cieplną w miejscach publicznych - to główne temat październikowej narady sołtysów. Posiedzenie odbyło we wtorek 11 października w sali narad Urzędu Gminy.

W obradach uczestniczył dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Tomasz Morawiecki. Odpowiadał na pytania sołtysów w kwestii utrudnień występujących na drogach, poinformował ich także o planowanych inwestycjach drogowych i priorytetach ZDP.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja na temat zapotrzebowania na energię elektryczną w miejscach publicznych. Kwestie te przedstawił w swoim wystąpieniu Krzysztof Urbanowicz, który przeprowadził analizę.

W punkcie "Sprawy różne" sołtysi dyskutowali m.in. na temat planów usuwania azbestu w 2017 r., a także o programach wspierających rozwój przedsiębiorstw i zakładających pomoc młodym pracownikom wchodzącym na rynek pracy.

Kolejna narada sołtysów odbędzie się 8 listopada.

Sołtysi rozmawiali o stanie dróg
powrót do poprzedniej strony