AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-04-01

Dotacje do zabytków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów zawiadamia, że przeznaczono środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Dzierżoniów.

Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów ul. Szkolna nr 14, pokój nr 6 . Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2008 r.
Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 831-66-65

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony