Strona główna

Rada Pożytku rozmawiała o Programie współpracy z NGO

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-10-07

Rada Pożytku rozmawiała o Programie współpracy z NGO

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem październikowego spotkania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego był projekt "Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017". Posiedzenie odbyło się we wtorek 4 października w sali narad Urzędu Gminy.

Informację na temat projektu "Programu współpracy" przedstawił Adam Wolniak z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki. Poinformował Radę o kwotach, które w ubiegłym roku gmina Dzierżoniów przeznaczyła na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zachęcał również radnych - jako przedstawicieli III sektora - do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu.

Kolejnym tematem posiedzenia były kwestie organizacyjne corocznego spotkania integracyjnego Partnerstwa Lokalnego gminy Dzierżoniów. Wydarzenie to odbędzie się 18 listopada w Owieśnie.

Radni dyskutowali też o realizacji przedsięwzięcia pn. "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" koordynowanego przez Stowarzyszenie "Razem dla wsi", dofinansowanego ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Kolejne posiedzenie GRDPP zaplanowano na 8 listopada.

Rada Pożytku rozmawiała o Programie współpracy z NGO
powrót do poprzedniej strony