Strona główna

Młodzi radni przyjęli projekt budżetu

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-10-03

Młodzi radni przyjęli projekt budżetu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Plan działań oraz projekt budżetu na kolejny rok - to główne tematy IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w piątek 30 września w sali narad Urzędu Gminy.

W obradach uczestniczyli Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i jego zastępca Jolanta Zarzeka.

W pierwszej części sesji radni dyskutowali na temat planowanych działań i przedsięwzięć, które chcieliby zrealizować w przyszłym roku. Omówili również projekt budżetu Młodzieżowej Rady na rok 2017.

Następnie radne Katarzyna Bąba, Karolina Zielińska i Adrianna Polejańczyk przedstawiły sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów z pierwszego półrocza 2016 roku. Przypomniały o najważniejszych projektach, w których Rada brała udział - takich jak współpraca ze Stowarzyszeniem "Semper Avanti", wizyta studyjna w Norwegii czy piknik profilaktyczny zrealizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem "Aktywuj Młodzież".

W kolejnym punkcie obrad Kamila Kossowska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki przedstawiła radnym projekt "Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017". Poinformowała też o rozpoczynających się w poniedziałek konsultacjach społecznych dokumentu.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

  • przyjęcia planu działań Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów wraz z projektem budżetu na 2017 rok,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów w pierwszym półroczu 2016 roku.

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Środki finansowe dla Młodzieżowej Rady zostaną teraz ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy, nad którym Rada Gminy Dzierżoniów pochyli się już w grudniu.

Młodzi radni przyjęli projekt budżetuMłodzi radni przyjęli projekt budżetuMłodzi radni przyjęli projekt budżetuMłodzi radni przyjęli projekt budżetu
powrót do poprzedniej strony