Strona główna

Wrześniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-30

Wrześniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była głównym tematem wrześniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 29 września.

W sesji gościnnie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie pod opieką nauczyciela Janusza Głoda. Była to dla nich żywa lekcja edukacji obywatelskiej zrealizowana w ramach dofinansowanego przez gminę Dzierżoniów projektu pn. "Uczeń - obywatel, patriota".

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na największą zbiórkę zużytych baterii. Łączna ilość baterii zebranych we wszystkich szkołach z terenu gminy Dzierżoniów wyniosła 429 kg.

Najwięcej baterii udało się zebrać uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Tuszynie, a III - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku. Poza podium znalazły się: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej oraz Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie.

Następnie wójt Marek Chmielewski przedstawił radnym informację o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze roku 2016 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Po odczytaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przebiegu wykonania budżetu, Rada przyjęła informację bez zastrzeżeń.

Radni rozpatrywali również skargę na działalność Wójta Gminy Dzierżoniów. Została ona uznana za bezzasadną.

W związku z przygotowaniami do obchodów Millenium Obrony Grodu Niemcza, Rada podjęła decyzję o zorganizowaniu drugiej części sesji w Niemczy. Na zaproszenie Moniki Szymańskiej-Śledź - przewodniczącej tamtejszej Rady Miejskiej radni udali się na spacer trasą questu "Wielka Obrona Niemczy". Wraz z przewodnikiem i przedstawicielami władz miasta zwiedzili Niemczę i poznali jej historię.

Następnie radni przenieśli się do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, gdzie odbyła się dalsza część obrad. Rada przyjęła tam uchwały w sprawach:

  • zmiany uchwały Nr XII/94/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2016 dla gminy Dzierżoniów,
  • przyjęcia zadania od Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, polegającego na przejęciu w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich nr 382 i 394 na terenie gminy Dzierżoniów,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowizna - ulica Parkowa,
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostroszowice - ulica Słoneczna,
  • zgody na zawarcie porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącego realizacji przez Gminę zadania, mającego na celu uporządkowanie koryta rzeki Piława w miejscowości Piława Dolna.

Sesję zakończyły informacje Wójta Gminy Dzierżoniów o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Wrześniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówWrześniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówWrześniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówWrześniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówWrześniowa sesja Rady Gminy DzierżoniówWrześniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony