AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-03-14

Ulgi w komunikacji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zawiadamia się mieszkańców Dobrocina, Roztocznika , Byszowa oraz Piławy Dolnej, że Gmina Dzierżoniów zawarła umowę z Sudecką Komunikacją Autobusową Spółką z o.o. w Dzierżoniowie na wykonywanie usług przewozowych .

W związku z tym mieszkańcy tych miejscowości przy korzystaniu z usług SKA Dzierżoniów z dniem 01 kwietnia br mają uprawnienia do następujących zniżek :

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

 1. dzieci do lat 4 - ech
 2. uczniowie szkół specjalnych oraz dzieci upośledzone umysłowo i ich opiekunowie
 3. opiekunowie osób niewidomych , inwalidów I grupy inwalidztwa
 4. osoby, które ukończyły 70 lat
 5. umundurowani funkcjonariusze Policji oraz Żandarmerii Wojskowej
 6. żołnierze zasadniczej służby wojskowej oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową
 7. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

PRZEJAZDY ULGOWE - BILETY JEDNORAZOWE

 1. dzieci od 4 do 7 lat
 2. niewidomi i inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa
 3. emeryci i renciści

PRZEJAZDY ULGOWE - BILETY MIESIĘCZNE

 1. Uczniowie szkół podstawowych , ponadpodstawowych i policealnych

Jednocześnie przypomina się, że do ulg ustawowych
uprawnieni są :

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

 1. Posłowie i senatorowie
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie

PRZEJAZDY ULGOWE - 50 %

 1. studenci szkół wyższych
 2. kombatanci i osoby represjonowane


Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony