AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-03-04

Rozpoczęły się prace projektowe

aktualności Gmina Dzierżoniów

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wójt Gminy informuje, że w dniu 25 lutego 2008 podpisane zostały umowy z wykonawcą, na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Mościsko, Nowizna, Uciechów, Dobrocin i Roztocznik.

Prace projektowe będą trwały około 18 miesięcy. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych na obszarze tych 5 wsi, o stały kontakt z Urzędem Gminy Dzierżoniów i czynny udział w pracach projektowych. Zadanie to realizowane jest przez Referat Inwestycji , Rozwoju i Planowania Przestrzennego Urzędu, ul. Szkolna 14. Osoby do kontaktu: Ewa Chryczyk i Radosław Michałek, tel. 074, 831 66 76, 831 82 30, fax. 074, 831 52 15.

powrót do poprzedniej strony