AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-03-04

Wieloletni Plan Inwestycyjny

aktualności Gmina Dzierżoniów

Po uchwaleniu w grudniu 2007 r. Strategii Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007 - 2013 rozpoczęły się prace nad kolejnym strategicznym dokumentem, pomocnym w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych – Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Dokument ten będzie zestawieniem najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie, przewidzianych do realizacji w najbliższych latach.

Opracowanie Planu wymaga jednak szerokiej współpracy ze strony mieszkańców gminy i konsultacji społecznych. Będą one przeprowadzane w najbliższych tygodniach poprzez sołtysów, rady sołeckie, przedsiębiorców i radnych gminy Dzierżoniów. Zapraszamy do współpracy.

powrót do poprzedniej strony