AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-02-29

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie Gminy Dzierżoniów organizowane będą roboty publiczne. Przewidywany okres zatrudnienia: od 01.04.2008r. do 26.09.2008r.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  1. długotrwale bezrobotni
  2. bezrobotni powyżej 50 roku życia
  3. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia
Preferowane będą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dzierżoniów.

Podania o przyjęcie do pracy wraz z uzasadnieniem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 14 w terminie do 18.03.2008r. Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz sytuacji rodzinnej i materialnej. Na podaniu należy podać numer telefonu kontaktowego. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 74/8321435

Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony