AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-02-27

Ułatwianie startu młodym rolnikom

aktualności Gmina Dzierżoniów

3 marca 2008 roku oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczynają przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Do dnia 30 czerwca 2008 roku o przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

O pomoc w tym okresie mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc.

Wniosek należy sporządzić na formularzu, który w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa, a w formie wydruku w biurach powiatowych i oddziale regionalnym Agencji we Wrocławiu.

powrót do poprzedniej strony