Strona główna

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoczniku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-23

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoczniku". Podstawowym celem zadania, oprócz poprawy cech użytkowych drogi, jest pomoc rolnikom prowadzącym w tym miejscu gospodarstwa rolne poprzez usprawnienie komunikacji do pól.

Wartość przedsięwzięcia to 199 092,30 zł. Zadanie współfinansowane jest z środków Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Świdnica oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego, a przewidywany czas jego realizacji to koniec października 2016 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze.

Zdjęcia przedstawiają stan drogi przed rozpoczęciem inwestycji

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w RoztocznikuPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w RoztocznikuPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w RoztocznikuPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoczniku
powrót do poprzedniej strony