Strona główna

Środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-02-04

Środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów zawiadamia, iż przeznaczył środki na dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego, "Zielonych Szkół" i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów w 2008r.

Wnioski o dofinansowanie można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Szkolna 14, w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki (od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30) Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 9), w następujących terminach:

  • na wypoczynek zimowy dzieci w nieprzekraczalnym terminie do 06.02.2008r,
  • na wypoczynek letni, "Zielone szkoły" i turnusy rehabilitacyjne do 30.04.2008r.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi:
  • na wypoczynek zimowy do 12.02.2008r,
  • na wypoczynek letni, "Zielone szkoły" i turnusy rehabilitacyjne do 15.06.2008r.
Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela p. Elżbieta Ogrodnik tel. 831-50-80.

powrót do poprzedniej strony