Strona główna

Wrześniowe posiedzenie Gminnej Rady Pożytku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-09

Wrześniowe posiedzenie Gminnej Rady Pożytku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Współpraca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z Młodzieżową Radą Gminy Dzierżoniów oraz regulamin GRDPP były głównymi tematami wrześniowego posiedzenia Rady.

Spotkanie odbyło się we wtorek 6 września w Urzędzie Gminy Dzierżoniów. Uczestniczył w nim Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

W pierwszym punkcie posiedzenia przedstawicielki Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów - Adrianna Polejańczyk i Karolina Zielińska opowiedziały o dotychczasowych działaniach i osiągnięciach młodych radnych. Zaprezentowały także swoje nowe logo oraz opowiedziały o planach na przyszłość.

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dokument wypracowany przez Radę podczas ostatnich posiedzeń został przyjęty jednogłośnie.

Rada zaktualizowała również swój plan pracy. Na kolejnym, październikowym posiedzeniu radni omówią projekt Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, a także porozmawiają o corocznym spotkaniu integracyjnym Partnerstwa Lokalnego. Z kolei w listopadzie głównym tematem obrad będą nowe wzory ofert, umów i sprawozdań obowiązujące w konkursach na realizację zadań publicznych.

Wrześniowe posiedzenie Gminnej Rady PożytkuWrześniowe posiedzenie Gminnej Rady Pożytku
powrót do poprzedniej strony