Strona główna

Zapraszamy na spotkanie dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-05

Zapraszamy na spotkanie dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów planuje w najbliższym czasie przystąpić do konkursu o środki dotacyjne na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W tym celu nawiązaliśmy współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

W tegorocznym konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Są to instalacje wykorzystującej energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej. Dofinansowanie może sięgnąć 70 - 75 proc.

W chwili obecnej podejmujemy działania, które pomogą ocenić skalę zainteresowania taką inicjatywą ze strony mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. W tym celu od zainteresowanych osób będą gromadzone ankiety, a na zgłoszonych budynkach przeprowadzone zostaną wizje lokalne potrzebne do ustalenia, czy zgłoszony obiekt spełnia wstępnie warunki udziału w projekcie. Oba te działania stanowią element rozpoznania potrzeb i jest to niezbędny etap przygotowawczy dla opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania dotacji.

Dodatkową korzyścią dla zainteresowanych mieszkańców będzie uzyskanie w ramach ww. działań wstępnej oceny techniczno-energetycznej budynku pod kątem doboru instalacji fotowoltaicznych i możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w konkretnej lokalizacji i u konkretnego odbiorcy.

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić udział w ww. działaniach poprzez:

  1. złożenie wstępnej deklaracji zainteresowania udziałem w projekcie
  2. wypełnienie ankiety

W tym celu gmina Dzierżoniów organizuje spotkanie informacyjne, na którym zaproszeni eksperci omówią zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców w projekcie.

Termin i miejsce spotkania: poniedziałek 12 września 2016 r., godz. 17:00 BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW, Mościsko ul. Kolejowa 12b.

Deklaracje zainteresowania i formularze ankiet zostaną przedstawione i omówione w trakcie spotkania informacyjnego.

powrót do poprzedniej strony