Strona główna

Wielomilionowe inwestycje na terenie gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-02

Wielomilionowe inwestycje na terenie gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W tym tygodniu podpisano umowy na dofinansowanie dwóch niezwykle ważnych dla naszej gminy inwestycji. Pozyskane środki pozwolą na przebudowę drogi łączącej Myśliszów i Ostroszowice oraz umożliwią rozpoczęcie procesu scalania gruntów w Piławie Dolnej i w części Owiesna.

Pierwszą z umów Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski podpisał w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w poniedziałek 29 sierpnia. Wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice" nasza gmina złożyła już w marcu.

Zadanie inwestycyjne obejmie przebudowę drogi na odcinku około 3,5 km od Ostroszowic do Myśliszowa, w tym przebudowę drogi ul. Polnej przy gospodarstwie agroturystycznym "Wyspa Koni". W ramach inwestycji w Myśliszowie zostaną również wybudowane kanalizacja deszczowa i chodnik.

Całkowity (szacunkowy) koszt zadania to 3 793 734 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 2 378 911 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2018 - 2019.

Druga inwestycja istotna dla mieszkańców gminy Dzierżoniów to scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno. Na realizację zadania blisko 13,7 mln zł pozyskał powiat dzierżoniowski.

Scalenie gruntów wpłynie na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, pozwoli na skrócenie dojazdu do pól oraz zmniejszy koszty transportu. Dzięki pracom poscaleniowym wybudowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych wraz z ich odwodnieniem, a standard dróg zostanie dostosowany do nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Podpisanie umów odbyło się 31 sierpnia w siedzibie dzierżoniowskiego Starostwa. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego reprezentowali wicemarszałek województwa Ewa Mańkowska i dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Paweł Czyszczoń.

Wielomilionowe inwestycje na terenie gminy DzierżoniówWielomilionowe inwestycje na terenie gminy DzierżoniówWielomilionowe inwestycje na terenie gminy DzierżoniówWielomilionowe inwestycje na terenie gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony