AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-02

Informacja

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 2 września w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski podpisał dwa akty notarialne dotyczące nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność gminy niżej wymienionych nieruchomości:

  • w obrębie Ostroszowice, działki nr 627/2 o pow. 1,20 ha z przeznaczeniem pod budowę boiska do piłki nożnej i siatkowej wraz z budową zaplecza socjalnego,
  • w obrębie Roztocznik, działkę 196/45 o pow. 0.1609 ha i nr 195/2 o pow. 0.0916 ha stanowiących istniejące drogi,
  • w obrębie Piława Dolna, działki nr 1162/59 o pow. 0.0532 ha, stanowiącej istniejącą drogę osiedlową. Na przedmiotową drogę została podpisana z Agencją umowa o bezzwrotną pomoc finansową.

powrót do poprzedniej strony