Strona główna

Remont stacji uzdatniania wody w Jodłowniku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-31

Remont stacji uzdatniania wody w Jodłowniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

WiK sp. z o.o. informuje, że w chwili obecnej mieszkańcy Ostroszowic i Józefówka zasilani są wodą produkowaną w SUW Ostroszowice. Woda do produkcji pochodzi z 5 ujęć powierzchniowych (z pominięciem zbiornika magazynowego - staw) zlokalizowanych na terenach lesistych gminy.

W okresach zwiększonych możliwości produkcyjnych SUW Góry Sowie wieś Ostroszowice zasilana jest również z tej stacji. Dotychczas mieszkańcy zaopatrywani byli wyłącznie w wodę z SUW Jodłownik. Stacja ta jest obecnie remontowana. Zakończenie remontu planowane jest na wrzesień 2016 r. W związku z tym woda może różnić się zapachem oraz może nastąpić obniżenie ciśnienia o ok. 0,5 - 1 atm.

Woda dostarczana mieszkańcom spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 e. (Dz. U. 2015, poz 1989).

O zakończeniu remontu i zmianach w zaopatrzeniu w wodę będziemy informowali na bieżąco.

powrót do poprzedniej strony