Strona główna

Radni rozmawiali o gminnych inwestycjach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-26

Radni rozmawiali o gminnych inwestycjach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez gminę w 2016 roku był głównym tematem powakacyjnej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 25 sierpnia w sali narad Urzędu Gminy.

Po rozpoczęciu obrad przewodniczący Grzegorz Powązka wraz z wójtem Markiem Chmielewskim wręczyli dyrektorkom gminnych placówek oświatowych: Elżbiecie Kędzierskiej-Dydo oraz Jolancie Stawarz akty powierzenia stanowiska dyrektora na okres kolejnych 5 lat.

Następnie radni wysłuchali wystąpienia Ewy Chryczyk - kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego, na temat stanu zaawansowania inwestycji prowadzonych w tym roku na terenie naszej gminy.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia "Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2020 dla gminy Dzierżoniów",
  • przedłużenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Dzierżoniów na okres od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 czerwca 2017 roku,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów,
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi dzierżoniowskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878D".

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Radni rozmawiali o gminnych inwestycjachRadni rozmawiali o gminnych inwestycjachRadni rozmawiali o gminnych inwestycjachRadni rozmawiali o gminnych inwestycjachRadni rozmawiali o gminnych inwestycjach
powrót do poprzedniej strony