Strona główna

Kolejne prace scaleniowe w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-23

Kolejne prace scaleniowe w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W Piławie Dolnej oraz w części Owiesna już wkrótce zostanie rozpoczęty proces scalania gruntów. Wszystko dzięki dofinansowaniu, które w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskał powiat dzierżoniowski, na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Piławy Dolnej.

Całkowity koszt projektu pn. "Scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno" - to 13.663.512,24 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa".

Scalenie gruntów wpłynie na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, pozwoli na skrócenie dojazdu do pól oraz zmniejszy koszty transportu. Dzięki pracom poscaleniowym wybudowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych wraz z ich odwodnieniem, a standard dróg zostanie dostosowany do nowoczesnego sprzętu rolniczego. Istotną korzyścią będzie także stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju turystyki rowerowej i pieszej.

Przypominamy, że pierwszą wsią w powiecie dzierżoniowskim, w której przeprowadzono scalenie gruntów, był Dobrocin. W miejscowości tej prace scaleniowe zakończono w 2014 r., a prace poscaleniowe finansowane przez samorząd województwa dolnośląskiego kończą się w tym roku. Sukces Dobrocina zachęcił pozostałych mieszkańców naszej gminy do podjęcia podobnych działań na swoim terenie.

powrót do poprzedniej strony