AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-01-30

XVIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 31 stycznia 2008r. w Sali Wiejskiej w Mościsku, na ul. Kościelnej 3, o godz. 10:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Podczas sesji nastąpi rozstrzygnięcie gminnego konkursu na "Najpiękniejsze świąteczne Bożonarodzeniowe oświetlenie budynków i posesji w 2007 roku" oraz sprawozdanie z działalności wójta gminy Dzierżoniów w roku 2007, działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2007 i przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2008r. Ponadto podjęte zostaną uchwały między innymi w sprawach:

  • nadania imienia Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej w Ostroszowicach
  • zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn
  • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów
  • uchwalenia regulaminu dotyczącego przyznania środków finansowych na dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego, "Zielonych Szkół" i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów w 2008r.
  • uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2008rok"
Na koniec Rada Gminy przyjmie stanowisko w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego likwidacji Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie.

powrót do poprzedniej strony