Strona główna

Bukowińskie Spotkania już 14 i 15 sierpnia!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-05

Bukowińskie Spotkania już 14 i 15 sierpnia!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Serdecznie zapraszamy na XXVII edycję Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Bukowińskie spotkania". To wyjątkowe przedsięwzięcie promujące kulturę Bukowiny, regionu położonego w Karpatach Wschodnich, na obecnym pograniczu ukraińsko-rumuńskim.

W tegorocznej edycji festiwalu będą uczestniczyli reprezentanci wielu bukowińskich nacji i różnorodnych nurtów folkloru. W dniach 14 - 15 sierpnia odwiedzą nas zespoły folklorystyczne z całego kraju, a także goście z zagranicy: grupy z Republiki Mołdawii, Ukrainy, Rumunii i Węgier.

Festiwal rozpocznie się w niedzielę 14 sierpnia o godz. 14:00 mszą ekumeniczną w kościele pw. Maryi Matki Kościoła przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. Po godz. 15:00 ulicami Garncarską, Klasztorną, Piłsudskiego i Wrocławską przejdzie korowód festiwalowy, a około 16:00 na dzierżoniowskim Rynku zaprezentują się wszystkie zespoły folklorystyczne.

W poniedziałek 15 sierpnia o godz. 14:00 w Centrum Kulturalno-Sportowym w Uciechowie, w czasie imprezy pn. "Uciechowskie Biesiadowanie", zespoły zaprezentują się po raz kolejny. Widzowie i uczestnicy wydarzenia będą mieli niepowtarzalną okazję do poznania różnorodnych tradycji ludowych i folklorystycznych, a także możliwość włączenia się do wspólnego biesiadowania.

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja bogatego folkloru wielonarodowościowego regionu, jakim do dziś pozostaje Bukowina, a także jej fenomenu społecznego i kulturowego opartego na tolerancji i dobrosąsiedztwie, który zjednał jej przydomek "Małej Europy", czy "Szwajcarii Wschodu". Na terenie naszej gminy tradycję bukowińskiego folkloru od wielu lat podtrzymuje Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich Pojana.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat festiwalu na załączonym plakacie i programie prezentacji.

Bukowińskie Spotkania już 14 i 15 sierpnia!Bukowińskie Spotkania już 14 i 15 sierpnia!
powrót do poprzedniej strony