Strona główna

Rekrutacja do projektu "Tradycja łączy pokolenia"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-08

Rekrutacja do projektu "Tradycja łączy pokolenia"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Projekt "Tradycja łączy pokolenia" złożony przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych poprzez stworzenie i poprawę warunków umożliwiających aktywną integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz wykorzystanie i zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń.

Projekt skierowany jest do 2 pokoleń (seniorów i juniorów) zamieszkujących 3 powiaty Dolnego Śląska - powiat świdnicki, wałbrzyski i dzierżoniowski. Zakłada on wzajemne oddziaływanie i uczenie się, stąd zaplanowane działania obejmują m.in. warsztaty, wyjazdy edukacyjne, konferencje szkoleniowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy na stronę internetową: www.krzyzowa.org.pl.

Można stamtąd pobrać regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne dokumenty.

Szczegółowych informacji udziela pani Alicja Przepiórska pod numerem telefonu 797 993 698 lub mailowo alicja@krzyzowa.org.pl. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatne, organizator zapewnia też zorganizowany dojazd, poczęstunek, zespół doświadczonych ekspertów oraz dobrą atmosferę w otoczeniu zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Krzyżowej.

powrót do poprzedniej strony