Strona główna

Rada Pożytku pracuje nad swoim regulaminem

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-03

Rada Pożytku pracuje nad swoim regulaminem

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dyskusja nad projektem regulaminu była głównym punktem obrad sierpniowego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP). Obrady odbyły się tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Tryb pracy i sposób działania Rady opisany jest w uchwale Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 czerwca 2015 r. Radni GRDPP postanowili jednak opracować dodatkowy dokument, który usprawni prace gremium i określi wewnętrzne zasady postępowania jego członków.

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada dyskutowała o kolejnych działaniach podejmowanych w ramach przedsięwzięcia pn. "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej". Projekt koordynowany jest przez Stowarzyszenie "Razem dla wsi" z Owiesna i został dofinansowany ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Radni rozmawiali także o planowanych imprezach i innych wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez gminę i jej społeczność lokalną.

Następne obrady GRDPP zaplanowano na 6 września.

Rada Pożytku pracuje nad swoim regulaminem
powrót do poprzedniej strony