Strona główna

Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-03

Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie gminy Dzierżoniów rusza kolejny etap prac melioracyjnych. Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizować będzie w najbliższych miesiącach zadanie pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2016 r.".

Na realizację ww. przedsięwzięcia nasza gmina otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016 r.

Roboty, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, obejmą ponad czterokilometrowy odcinek rowów znajdujących się w miejscowościach Kiełczyn, Tuszyn oraz Włóki.

Prace będą polegały m.in. na wykoszeniu i wygrabieniu roślinności ze skarp i dna rowów, wycięciu drzew oraz krzewów utrudniających prawidłowy przepływ wody, a także usunięciu zalegającego na dnie urządzeń namułu. Ponadto wykonawca dokona wymiany dwóch przepustów zlokalizowanych na ww. rowach, a pozostałe udrożni.

Prace potrwają do 4 listopada 2016 r. Koszt inwestycji wyniesie 56 673,55 zł.

powrót do poprzedniej strony