Strona główna

Zapraszamy na bezpłatne kursy Internetowe

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-01-28

Zapraszamy na bezpłatne kursy Internetowe

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na początku lutego rusza centrum w Piławie Dolnej
Od początku lutego wszyscy mieszkańcy gminy Dzierżoniów i okolic będą mogli korzystać z bezpłatnych kursów za pomocą komputera. W gminie Dzierżoniów "Centrum kształcenia na odległość na wsi" będzie prowadziło swoją działalność szkoleniową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 50.

Centrum Kształcenia wyposażone będzie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający naukę online osobom z terenów wiejskich, w tym osobom niepełnosprawnym. Centra będą prowadziły bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Przyczynią się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych, a także zwiększą możliwości edukacyjne osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenach wiejskich. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą 4system Polska i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry, które otrzymały dofinansowanie z w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie schematu a) - Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Gmina otrzyma sprzęt komputerowy o wartości 28 472,36 zł i dofinansowanie 12.000 zł na adaptację sali w szkole w Piławie Dolnej na centrum i jej zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, po godzinie 16.00. Chętnie widziane będą również osoby, które nie miały kontaktu z komputerem i chciałyby się nauczyć podstaw jego obsługi, a przede wszystkim korzystania z Internetu.

Lista szkoleń dostępnych w lutym:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Historia
 • Chemia
 • Geografia
 • Biologia
 • Fizyka
 • Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 • Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 • Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 • System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 • Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 • Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 • Język angielski
 • Podstawy technik komputerowych
 • Użytkowanie komputerów
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Usługi w sieciach informatycznych
Pozostałe kursy będą umieszczane sukcesywnie. Przewidywany termin pojawienia się kolejne puli szkoleń to kwiecień 2008.

powrót do poprzedniej strony