Strona główna

Akcja Aktywizacja dla młodzieży z powiatu dzierżoniowskiego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-07-14

Akcja Aktywizacja dla młodzieży z powiatu dzierżoniowskiego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Hufiec Pracy w Dzierżoniowie prowadzi nabór do projektu "Akcja aktywizacja - YEI". Program skierowany jest do młodzieży zamieszkującej teren powiatu dzierżoniowskiego i chcącej podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły gimnazjum, a nie uczestniczą już w żadnej formie kształcenia, nie posiadają kwalifikacji lub mają niewielkie doświadczenie zawodowe.

Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy i zdobędą niezbędne kwalifikacje wymagane w określonym zawodzie. Mogą również liczyć na udział w:

  • kwalifikacyjnych kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym dla każdego uczestnika,
  • konsultacjach z doradcą zawodowym,
  • kursie o standardzie ECDL,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu uczestnicy będą realizowali obowiązek nauki w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Dodatkowo organizatorzy zapewniają wsparcie socjalne w postaci wyżywienia oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 36 lub pod numerem telefonu: 74 831 48 54.

powrót do poprzedniej strony