Strona główna

Informacja na temat wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-06-28

Informacja na temat wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z realizacją Programu Rodzina 500 plus Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów przypomina, że wnioski złożone do 1 lipca 2016 r. włącznie pozwolą na otrzymanie świadczenia z wyrównaniem za pierwsze 3 miesiące trwania programu. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że jeśli złożymy wniosek do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpią do końca tego miesiąca. Oznacza to, że jeżeli złożymy wniosek np. 8 sierpnia, to decyzja i pieniądze trafią do nas do końca sierpnia.

Z kolei wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i pieniądze trafią do rodziców później - a dokładniej do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony. Przykład: jeżeli złożymy wniosek 17 sierpnia, to świadczenie otrzymamy do końca września (z wyrównaniem za sierpień).

Wniosek o wypłatę świadczenia trzeba będzie składać co roku. Jest to konieczne ze względu na ewentualną zmianę sytuacji materialnej rodziny, a także np. ukończenie przez dzieci 18 lat.

Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok - od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć również elektronicznie za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

powrót do poprzedniej strony