Strona główna

Czerwcowe posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-06-09

Czerwcowe posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek 7 czerwca w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się VIII posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tym razem wiodącym punktem obrad była informacja o zasadach wypełniania sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

Członkowie Rady dyskutowali m.in. o tym, jak poprawie wypełnić sprawozdanie, jakie dokumenty do niego dołączyć, a także jak właściwie rozliczyć zadanie dofinansowane przez organ administracji publicznej.

W kolejnym punkcie posiedzenia omawiano projekt regulaminu Gminnej Rady Pożytku. Regulamin zostanie najprawdopodobniej przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady, po wniesieniu poprawek i ewentualnych uwag radnych.

Ostatnim punktem obrad była informacja o projekcie Stowarzyszenia "Razem dla wsi" dofinansowanym ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. O planowanych działaniach i głównych założeniach przedsięwzięcia pn. "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" opowiedziała Edyta Mulka-Gonera, koordynatorka projektu.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 2 sierpnia.

Czerwcowe posiedzenie Rady Pożytku Publicznego
powrót do poprzedniej strony