Strona główna

Wyjątkowy projekt dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-05-25

Wyjątkowy projekt dla mieszkańców gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Miło nam poinformować, że projekt Stowarzyszenia "Razem dla wsi" został doceniony w konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszeniu z Owiesna udało się pozyskać aż 90 540 zł!

Zadanie pn. "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" ma na celu przede wszystkim poszerzenie wśród mieszkańców naszej gminy wiedzy na temat przedsiębiorczości. Jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia będą warsztaty, których zadaniem będzie pomoc w wypracowaniu oferty dla odbiorców zewnętrznych, będącej źródłem przychodów dla lokalnej społeczności.

Warsztaty poprowadzi trener z doświadczeniem z zakresu tworzenia ofert wsi tematycznych. Podczas szkoleń poruszana będzie również tematyka diagnozy terenu wsi oraz potencjału mieszkańców, współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, zasobów lokalnych, tworzenia programu wsi tematycznych, ich promocji i wykorzystania narzędzi marketingowych.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, którego celem będzie wyłonienie uczestników projektu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 maja o godz. 18:00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym przy ul. Kolejowej 12B w Mościsku. Poprowadzi je Anna Gużda, wieloletnia doradczyni organizacji pozarządowych.

Spotkanie będzie poświęcone wprowadzeniu do ogólnej tematyki przedsiębiorczości społecznej w gminie Dzierżoniów, jak i zaprezentowaniu głównych założeń i działań projektu.

Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z Agnieszką Skonieczką - członkiem grupy Odnowy Wsi w Spytkowie, inicjatorką założenia wsi tematycznej - "Wioski Czarów i Magii".

Kolejnym prelegentem będzie Krzysztof Szustka - specjalista w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich, doradca i trener organizacji pozarządowych, a także ekspert ds. wsi tematycznych i ekomuzeów.

Już teraz serdecznie zapraszamy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy poszerzą swoją wiedzę, będą w stanie wypracować własną ofertę wsi tematycznej i dzięki temu w przyszłości zaczną zarabiać na lokalnych zasobach, co w dużej mierze przyczyni się do poprawy jakości ich życia.

powrót do poprzedniej strony