Strona główna

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-05-20

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Trwają prace przy ostatnim etapie przebudowy dróg ujętych w programie scalania gruntów wsi Dobrocin. Inwestycja obejmuje: drogę nr 17 o długości 0,970 km, drogę nr 18 o długości 0,219 km oraz drogę nr 19 o długości 0,120 km - łącznie 1,309 km.

Na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW - DOBROCIN VIII" gmina Dzierżoniów uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 605127 zł. Jest to dotacja celowa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych i stanowi 100% wartości robót budowlanych.

Umowa z wykonawcą, tj. Eurovia Polska S.A., została zawarta w ubiegłym roku, natomiast planowany termin zakończenia to wrzesień 2016r.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w DobrociniePrzebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w DobrociniePrzebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w DobrociniePrzebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobrocinie
powrót do poprzedniej strony