Strona główna

Młodzi ekolodzy z gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-05-16

Młodzi ekolodzy z gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już po raz dwunasty Urząd Gminy Dzierżoniów zorganizował konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

XII Gminny Konkurs Ekologiczny odbył się 16.05.2016 r. w Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej. Celem konkursu było m.in. propagowanie proekologicznych postaw, przekonań i poglądów wobec problemów ochrony środowiska i przyrody, podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o środowisku, jego zasobach i zagrożeniach wynikających z działalności człowieka.

Uczestnicy konkursu rozwiązali test wiedzowy z zakresu ochrony środowiska, przyrody i ekologii. Wyłoniono trzech laureatów: I miejsce zajęła Karolina Łesyk ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie, II miejsce - Mateusz Zamorski również ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie, III miejsce - Martyna Dąbrowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy odwagi zmierzenia się z niełatwymi pytaniami.

Młodzi ekolodzy z gminy DzierżoniówMłodzi ekolodzy z gminy DzierżoniówMłodzi ekolodzy z gminy DzierżoniówMłodzi ekolodzy z gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony