Strona główna

Za nami kolejne posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-05-12

Za nami kolejne posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się we wtorek 10 maja już po raz siódmy. Tym razem głównym punktem posiedzenia było szkolenie z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pożytku publicznego (OPP).

O warunkach formalnych związanych z uzyskaniem statusu OPP oraz o przywilejach i obowiązkach tego typu organizacji opowiedziała Anna Gużda - osoba od wielu lat wspierająca organizacje pozarządowe i współpracująca z nimi.

Tłumaczyła ona, że status organizacji pożytku publicznego to nie tylko możliwość uzyskania 1 proc. podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne. Działalność OPP wiąże się także z pewnymi obowiązkami, takimi jak konieczność sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności czy obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego. Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra.

Anna Gużda odpowiadała również na pytania i wątpliwości uczestników spotkania.

W posiedzeniu, oprócz radnych, wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Dzierżoniów.

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowano na 7 czerwca 2016 r.

Za nami kolejne posiedzenie Rady Pożytku PublicznegoZa nami kolejne posiedzenie Rady Pożytku PublicznegoZa nami kolejne posiedzenie Rady Pożytku Publicznego
powrót do poprzedniej strony