AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-05-09

Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej - organizacje pozarządowe powiatu dzierżoniowskiego w pigułce

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 5 maja w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie odbyła się uroczysta prezentacja albumu opisującego działalność organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Bohaterami publikacji są także aktywne organizacje i grupy nieformalne z terenu gminy Dzierżoniów.

Album "Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej" to inicjatywa, której zadaniem jest poszerzenie wiedzy na temat działających w naszym powiecie organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i grup nieformalnych. Publikacja daje również mieszkańcom możliwość skorzystania z oferty i włączenia się w realizację działań podejmowanych przez te podmioty.

Koordynatorami i pomysłodawcami wydawnictwa są Grażyna Wójcik - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Jolanta Zarzeka - Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów.

Wśród opisanych w albumie organizacji, artystów i grup nieformalnych znaleźli się m.in.:

  • Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji "Otwórz Drzwi" - Oddział Terenowy w Ostroszowicach - organizacja pozarządowa non profit, której celem jest krzewienie kreatywnego kształtowania oraz postrzegania rzeczywistości; w prowadzonych przez nią międzynarodowych warsztatach uczestniczą młodzi ludzie z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku i słuchu, młodzież marginalizowana ze względu na pochodzenie oraz studenci konserwatoriów artystycznych z całej Europy,
  • Stowarzyszenie Kwaterodawców "Kraina Sudecka" - nowoczesna organizacja pozarządowa, której celem jest poprawa dostępu do rynku turystycznego,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany - organizacja skupiająca członków Zespołu Górali Czadeckich "POJANA" oraz jego sympatyków; głównym celem stowarzyszenia jest troska o wszechstronny rozwój życia kulturalnego, a przede wszystkim ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • Anna Kucharek - artystka, która odtworzyła sposób wyszywania koralikami elementów strojów górali czadeckich; dla potrzeb zespołu "Pojana" uszyła wiele spódnic, koszul, fartuszków i półhalek. Oprócz szycia strojów robi na drutach, szydełkuje serwety i obrusy, a także wykonuje artystyczne pisanki,
  • Dorota Chmielewska - artystka, której działalność twórcza skupia się m.in. na hafcie artystycznym wykonywanym średniowieczną techniką zwaną "acupicturą",
  • Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie" - organizacja mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej i realizująca szereg działań, takich jak: imprezy integracyjne, zajęcia i zawody sportowe, pikniki profilaktyczne czy warsztaty,
  • Stowarzyszenie "Razem dla Wsi" - głównym założeniem organizacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców; członkowie stowarzyszenia mogą się pochwalić stworzeniem dwóch produktów lokalnych: "Smalcu Tatarskiego" i ciasteczek owsianych "Templariuszki",
  • Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś" - podstawowy cel organizacji to aktywizacja mieszkańców oraz działalność w obszarze kultury. Realizowane przez stowarzyszenie projekty nawiązują do nazwy wsi: m.in. Festiwal Humoru "Uciecha w Uciechowie" czy "Jesienne Uciechy". W albumie można odnaleźć także przepisy na słynne "Uciechowskie słoneczka" oraz "Paluchy babci Karoli".

Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej - organizacje pozarządowe powiatu dzierżoniowskiego w pigułceSkarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej - organizacje pozarządowe powiatu dzierżoniowskiego w pigułceSkarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej - organizacje pozarządowe powiatu dzierżoniowskiego w pigułceSkarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej - organizacje pozarządowe powiatu dzierżoniowskiego w pigułceSkarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej - organizacje pozarządowe powiatu dzierżoniowskiego w pigułce
powrót do poprzedniej strony