Strona główna

Kolejne dofinansowanie dla animatorów orlika

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-04-29

Kolejne dofinansowanie dla animatorów orlika

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów już po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację programu "Lokalny Animator Sportu". Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu "Animator Sportu" - "Moje Boisko - Orlik 2012" realizowanego na terenie naszej gminy w latach poprzednich.

Od 1 marca z orlika w Piławie Dolnej można korzystać w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki od 1 maja wymiar ten zostanie zwiększony do 160 godzin.

Głównym celem programu "Lokalny Animator Sportu" jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2016 r.

powrót do poprzedniej strony