Strona główna

Współpraca z III sektorem głównym tematem sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-04-29

Współpraca z III sektorem głównym tematem sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Działalność gminnych organizacji pozarządowych oraz współpraca z nimi - to główne tematy XXIII Sesji Rady Gminy Dzierżoniów, która odbyła się w czwartek 28 kwietnia w Piławie Dolnej.

W posiedzeniu gościnnie uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal, Wicestarosta Dzierżoniowski Marek Piorun, dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ppłk Ireneusz Placety, kierownik Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej mjr Stanisław Horożaniecki oraz kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Ryszard Zamerski.

Na początku obrad Przewodniczący Rady Grzegorz Powązka wraz z Wójtem Markiem Chmielewskim wręczyli list gratulacyjny Sylwii i Krzysztofowi Ostrowskim - właścicielom gospodarstwa rolnego "Marianówek". Ich działalność została doceniona na szczeblu wojewódzkim konkursu AgroLiga 2015, którego organizatorami były Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Państwo Ostrowscy zdobyli tytuł Mistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2015 w kategorii "Rolnictwo".

W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2015. Szczegóły dokumenty przybliżył radnym kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Adam Wolniak.

Prezentacje dokumentujące działania, osiągnięcia i sukcesy swoich organizacji przygotowali także przedstawiciele gminnych stowarzyszeń. O dobrych przykładach zagospodarowania przestrzeni publicznej przez organizacje pozarządowe opowiedzieli ich członkowie: Tomasz Włodek ze Stowarzyszenia "Uciechów - Moja Wieś", Marian Kowal ze Stowarzyszenia "Dobrocin - Wieś XXI w." oraz Przemysław Przybyszewski reprezentujący Stowarzyszenie "Piława Dolna".

Podczas sesji podsumowano także dotychczasową pracę Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezentację dokumentującą działania Rady przedstawił jej przewodniczący Tomasz Włodek.

Następnie Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka dokonała podsumowania zadań zrealizowanych w 2015 roku w ramach inicjatywy lokalnej. Z kolei o działaniach podejmowanych w ramach porozumienia gmin i powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi opowiedział Wicestarosta Dzierżoniowski Marek Piorun.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dzierżoniów",
  • utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • zmieniającą Uchwały Nr V/40/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Współpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesji
powrót do poprzedniej strony