AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-04-20

STOP pożarom traw!

aktualności Gmina Dzierżoniów

"STOP pożarom traw" to kampania informacyjna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która wystartowała 22 marca 2016 roku. Jej nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń, jakie niesie za sobą wiosenne wypalanie nieużytków rolnych.

W 2015 roku na terenie naszego kraju odnotowano 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w Polsce. Zatem prawie co drugi pożar, do którego doszło w zeszłym roku to pożar trawy.

Najwięcej takich zdarzeń odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 42 365, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2015 roku. Strażacy wyjeżdżali średnio co 6 minut do takich pożarów, a średni czas trwania akcji gaśniczej wynosił 67 minut!

Podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 256 353 000 litrów wody co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich! Spłonęło 42 703 hektarów powierzchni, co odpowiada długości pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości. Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000 złotych!

Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) wyniosła 668 649, a ilość samochodów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) to 139 948. W akcjach gaszenia bardzo rozległych pożarów nieużytków uczestniczyły samoloty gaśnicze (łącznie 167), które wykonały 664 zrzuty wody.

Te wszystkie liczby ukazują potężny problem, z jakim każdej wiosny zmagają się strażacy, również z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Kampania informacyjna "STOP pożarom traw" ma na celu zmniejszenie ilość tych niebezpiecznych zdarzeń.

Wypalanie trawy jest szkodliwe dla gleby i organizmów w niej żyjących. Zabieg ten niszczy materię organiczną, przez co spowalnia proces tworzenia próchnicy. Wskutek niego giną organizmy glebowe niezbędne do zachowania równowagi ekologicznej oraz potrzebne w procesie powstawania gleby. Wpływa to na pogorszenie i zmniejszenie plonów. Ponadto w czasie wypalania roślinności uśmiercane są liczne owady, płazy, gryzonie i ptaki, najczęściej skowronki. Dochodzi do uwolnienia toksyn zanieczyszczających środowisko. Następstwem wypalania łąk często są niekontrolowane pożary, stwarzające zagrożenie dla ludzi i zwierząt, prowadzące do zniszczenia znacznych połaci lasów.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Źródło: Materiały prasowe KG PSP

STOP pożarom traw!
powrót do poprzedniej strony