Strona główna

Przedstawiciele gminy Dzierżoniów na Ogólnopolskim Kongresie Wiosek Tematycznych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-03-23

Przedstawiciele gminy Dzierżoniów na Ogólnopolskim Kongresie Wiosek Tematycznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 21 - 22 marca w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Wiosek Tematycznych. W wydarzeniu wzięła udział delegacja naszej gminy z Zastępcą Wójta Gminy Dzierżoniów Jolantą Zarzeką na czele.

Podczas kongresu zaprezentowane zostały działania oraz rezultaty, które udało się osiągnąć w ramach dwuletniego projektu pn. "Wioski tematyczne - dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych". Głównym założeniem przedsięwzięcia było wzmocnienie potencjału ekonomicznego i społecznego wiosek tematycznych w Polsce.

Gośćmi wydarzenia byli m.in. przedstawiciele wiejskich organizacji pozarządowych oraz reprezentanci wiosek tematycznych z Polski i innych krajów europejskich.

Uczestnicy spotkania omawiali zakres współpracy oraz dyskutowali o korzyściach, jakie może przynieść wypracowanie własnej oferty wsi tematycznej. Kongres był również okazją do zaprezentowania swoich produktów na specjalnych stoiskach oraz do wymiany doświadczeń z wioskami tematycznymi z innych krajów Europy.

Liczymy, że udział w kongresie będzie pożytecznym doświadczeniem oraz zainspiruje mieszkańców gminy Dzierżoniów do dalszej pracy nad stworzeniem kompleksowej oferty wsi tematycznych na naszym terenie.

Przedstawiciele gminy Dzierżoniów na Ogólnopolskim Kongresie Wiosek TematycznychPrzedstawiciele gminy Dzierżoniów na Ogólnopolskim Kongresie Wiosek TematycznychPrzedstawiciele gminy Dzierżoniów na Ogólnopolskim Kongresie Wiosek Tematycznych
powrót do poprzedniej strony