Strona główna

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-03-16

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dzierżoniowie informuje, że od dnia 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Zgodnie z nimi:

  1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
  2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
  3. Zarejestrowania siedziby stada oraz zgłoszenia przemieszczenia świń należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23.02.2016r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

powrót do poprzedniej strony