Strona główna

Szkolne eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-03-15

Szkolne eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wzorem lat ubiegłych w dniach 7-10 marca 2016 r. we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Dzierżoniów odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Celem przedsięwzięcia jest stałe popularyzowanie przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz kształtowanie umiejętności w tym zakresie wśród młodzieży.

Tegoroczne eliminacje zostały zorganizowane przy współudziale Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzierżoniowie reprezentowanego przez Komendanta Gminnego druha Krzysztofa Kota - autora pytań, Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie reprezentowanej przez Krzysztofa Kota oraz Annę Rogowską, jednostek OSP z miejscowości, na terenie których funkcjonują niniejsze szkoły podstawowe oraz dyrektorów tych placówek.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Dzięki owocnej współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych przeprowadzenie eliminacji odbyło się jak zwykle bardzo sprawnie, w sympatycznej atmosferze. Łącznie w eliminacjach wzięło udział 54 dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy ze wszystkich szkół otrzymali również puchary ufundowane przez miejscowe Ochotnicze Straże Pożarne.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji w każdej ze szkół wyłoniono trzyosobowe drużyny (w składach przedstawionych poniżej), które będą reprezentowały naszą gminę na XVIII powiatowych eliminacjach OTWP w dniu 18 marca 2016 r. w Zespole Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie.

  Szkoła Podstawowa w Tuszynie
 1. Szymon Jedynak
 2. Katarzyna Kozycz
 3. Weronika Kroczak
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku
 1. Katarzyna Mucha
 2. Sylwia Ścisłowska
 3. Krystyna Dąbrowska
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej:
 1. Oliwia Fijak
 2. Grzegorz Kilarski
 3. Marcel Masłowski
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach
 1. Krystyna Lasota
 2. Małgorzata Balsam
 3. Magdalena Połcik

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w sprawne przeprowadzenie tych eliminacji.

Trzymamy mocno kciuki za dzieci reprezentujące naszą gminę w eliminacjach powiatowych.

Szkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożaromSzkolne eliminacje OTWP Młodzież zapobiega pożarom
powrót do poprzedniej strony