Strona główna

Kolejny etap w procesie scalania gruntów w Piławie Dolnej i części wsi Owiesno

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-03-15

Kolejny etap w procesie scalania gruntów w Piławie Dolnej i części wsi Owiesno

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 11 marca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy Dzierżoniów.

Celem spotkania było przekazanie na ręce Starosty Dzierżoniowskiego Janusza Guzdka założeń do projektu scalenia gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno.

Dokument ten umożliwi staroście złożenie wniosku o przyznanie pomocy na wykonanie scalania gruntów w ww. miejscowościach w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejny etap w procesie scalania gruntów w Piławie Dolnej i części wsi OwiesnoKolejny etap w procesie scalania gruntów w Piławie Dolnej i części wsi OwiesnoKolejny etap w procesie scalania gruntów w Piławie Dolnej i części wsi Owiesno
powrót do poprzedniej strony