AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-03-14

Uroczysta narada sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W piątek 11 marca w Uciechowie odbyła się comiesięczna narada sołtysów z terenu gminy Dzierżoniów. Ze względu na przypadający tego dnia Ogólnopolski Dzień Sołtysa spotkanie miało uroczysty charakter.

W naradzie uczestniczyli: Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, jego zastępca Jolanta Zarzeka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów Elżbieta Rudnicka oraz kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Zawiła.

Jednym z najważniejszych tematów posiedzenia była ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i związany z nią rządowy program "Rodzina 500 Plus". Realizacją ustawy na terenie naszej gminy będzie się zajmował Dział Świadczeń Rodzinnych gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Informację na temat głównych założeń programu przedstawiła sołtysom Elżbieta Rudnicka.

W czasie narady dyskutowano również o działaniach, jakie będą podejmowane w celu minimalizacji zagrożeń związanych z występującymi na terenie gminy ruinami budowlanymi.

Spotkanie było także okazją do złożenia sołtysom życzeń oraz podziękowania im za całoroczną pracę na rzecz swoich miejscowości.

Uroczysta narada sołtysówUroczysta narada sołtysówUroczysta narada sołtysów
powrót do poprzedniej strony