Strona główna

Wymiana dowodów osobistych na terenie Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-01-02

Wymiana dowodów osobistych na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Referat Spraw Organizacyjno-Administracyjnych Urzędu Gminy w Dzierżoniowie w związku z zakończeniem 2007 roku informuje, iż zgodnie z Ustawą o obowiązku wymiany dowodów osobistych na terenie Gminy Dzierżoniów nie wymieniło blisko 5% posiadaczy starych książeczkowych dowodów osobistych to jest 358 osób.

Pomimo przedłużenia terminu ważności "starych" dowodów osobistych do końca marca 2008 roku, czas oczekiwania na nowy dowód osobisty może wydłużyć się do około 2 miesięcy, w związku z powyższym aby uniknąć sytuacji braku posiadania nowego dowodu osobistego w miesiącu kwietniu należy złożyć wniosek w urzędzie o wydanie nowego niezwłocznie.

W miesiącu grudniu 2007 roku w Gminie Dzierżoniów wnioski złożyło 445 osób, wydano 535 osobom, obecnie urząd posiada 286 dowodów osobistych oczekujących na swoich posiadaczy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie internetowej www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/5231 wydało komunikat, w którym jest napisane między innymi: "Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych."

"Co prawda, przepisy prawa przewidują sankcje za uchylanie się od wymiany dowodu osobistego, niemniej MSWiA, nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007r. nie złożą stosownych wniosków.

Niemniej nie można wykluczyć, że przepisy karne za uchylanie się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, będą po 1 kwietnia 2008r. stosowane w odniesieniu do osób uporczywie uchylających się od tego obowiązku."

powrót do poprzedniej strony