AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-03-10

Uwaga - próby wyłudzania opłat !

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy Dzierżoniów informacjami dotyczącymi prób weryfikacji prawidłowości ustalenia podatku od nieruchomości, informujemy, że Urząd Gminy nie zlecił tego zadania żadnym podmiotom trzecim.

Pismo przesyłane do przedsiębiorców z terenu Gminy Dzierżoniów przez Kancelarię Weryfikacji Należności Podatkowych, wzywa do zapłacenia opłaty w wysokości 250,00 zł. Sposób sformułowania wezwania może wywoływać u niektórych adresatów błędne przekonanie, jakoby uiszczenie żądanej kwoty było obowiązkowe.

Przypominamy, że wyłącznie Urząd Gminy Dzierżoniów zajmuje się weryfikacją prawidłowości naliczenia podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy. Nie zlecono tego zadania żadnym firmom, w tym kancelariom prawnym. Wójta Gminy Dzierżoniów, jako organu podatkowego, nie łączą żadne stosunki prawne z Kancelarią Weryfikacji Należności Podatkowych, która posługuje się adresem internetowym www.kancelaria.gov.waw.pl.

Wszelkie próby wyłudzenia opłat należy niezwłocznie zgłaszać do Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, ul. Rolna 1, 58-200 Dzierżoniów.

Informacji w sprawie podatków od nieruchomości położonych na terenie Gminy Dzierżoniów udzielają pracownicy Referatu Finansowo Budżetowego Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 pok. 122 oraz pod numerem telefonu (74) 832 56 77.

powrót do poprzedniej strony