Strona główna

Dotacje na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-03-01

Dotacje na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".

Organizacje, którym przyznano dotację niższą niż wnioskowana, prosimy o niezwłoczne dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.

Zarządzenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu" znajduje się w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016".

powrót do poprzedniej strony