Strona główna

300 tys. zł na nowe miejsce dla seniorów w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-06

300 tys. zł na nowe miejsce dla seniorów w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wniosek złożony w imieniu gminy Dzierżoniów przez Stowarzyszenie "Ziemia Dzierżoniowska" w ramach Programu Wieloletniego "Senior +", "Moduł I - utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł. Nowa placówka dla seniorów powstanie na drugim piętrze budynku byłego gimnazjum przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie.

Zakres prac objętych projektem zakłada adaptację pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Dziennego Domu "Senior +" oraz montaż i zakup niezbędnego wyposażenia.

W placówce osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ będą mogły skorzystać z szerokiej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej (obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej) oraz edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Ponadto Dzienny Dom "Senior +" zapewni seniorom opiekę w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz posiłki.

Dzięki wcześniej pozyskanym środkom budynek, w którym będzie się mieścił Dom "Senior +", dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy obiekcie w 2019 r. wykonano 2 podjazdy dla osób niepełnosprawnych z pochwytami oraz zamontowano windę osobową i towarową. Grupę docelową projektu stanowić będą mieszkańcy gminy Dzierżoniów w wieku 60+ potrzebujący wsparcia ze względu na wiek, stan zdrowia, wykluczenie zawodowe, wykluczenie społeczne czy chęć społecznej aktywizacji.

Wartość inwestycji wynosi 811 724,91 zł, z czego dofinansowanie to 300 000,00 zł.

Otwarcie obiektu zaplanowano na grudzień 2020 r. To kolejna forma wsparcia naszych seniorów. Od grudnia 2019 r. w Piławie Dolnej przy ul. Błotnistej działa "Klub Senior +", który został utworzony w ramach tego samego programu.

Budynek po byłym gimnazjum będzie służył również innym grupom mieszkańców. Od 1 czerwca 2020 r. działalność rozpocznie tam gminny żłobek. Z kolei w 2021 r. planowane jest otwarcie przedszkola.

powrót do poprzedniej strony