Strona główna

30 czerwca upływa termin na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania do bazy CEEB!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-06-21

30 czerwca upływa termin na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania do bazy CEEB!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na obowiązkowe złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ogrzewania budynku właściciele i zarządcy budynków mają czas tylko do końca czerwca 2022 r. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje.

Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za jej wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Co istotne, w przypadku gdy w budynku wielomieszkaniowym funkcjonuje jedno wspólne źródło ciepła, np. ciepło z sieci ciepłowniczej, to deklarację składa zarządca nieruchomości. Natomiast jeżeli w budynku wielomieszkaniowym występują indywidualne źródła ciepła, to deklarację składa właściciel lub zarządca danego lokalu. Oznacza to, że jeżeli w danym lokalu użytkowany jest np. piec węglowy lub gazowy, to deklarację powinien złożyć właściciel tego lokalu.

Deklarację można złożyć online - bezpośrednio do bazy CEEB, korzystając z profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu, albo w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonych terminach będzie karane mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Aby złożyć deklarację przez internet, należy wejść na stronę: ceeb.gov.pl.

Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz sekcja z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Wzory deklaracji są dostępne również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1.

powrót do poprzedniej strony