Strona główna

Kolejne spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-02-03

Kolejne spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek 2 lutego w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tym razem najważniejszym tematem spotkania były zasady oraz standardy funkcjonowania GRDPP.

Członkowie Rady podzielili się na zespoły robocze, których zadaniem będzie opracowanie poszczególnych standardów. Każda z grup zajmie się jednym z obszarów związanych z funkcjonowaniem GRDPP, takich jak komunikacja z innymi organizacjami czy monitoring i ewaluacja pracy Rady.

Kolejnym punktem posiedzenia były zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Informację na ten temat przedstawili Jolanta Zarzeka oraz Adam Wolniak - przedstawiciele Wójta Gminy Dzierżoniów.

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowano na 23 lutego.

Kolejne spotkanie Gminnej Rady Pożytku PublicznegoKolejne spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
powrót do poprzedniej strony