Strona główna

Młodzi radni rozmawiali o planowanych inicjatywach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-01-29

Młodzi radni rozmawiali o planowanych inicjatywach

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 28 stycznia w Sali Narad Urzędu Gminy odbyło się robocze spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, jego zastępca Jolanta Zarzeka, pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Monika Adamska oraz Magdalena Lenartowicz ze stowarzyszenia Semper Avanti.

Podczas spotkania wójt Marek Chmielewski przedstawił zebranym informację o możliwości finansowania działań Młodzieżowej Rady. Opowiedział także o istniejących już instrumentach wsparcia działalności mieszkańców, takich jak fundusz sołecki czy inicjatywa lokalna.

Z kolei Magdalena Lenartowicz ze stowarzyszenia "Semper Avanti" zachęcała radnych do aktywnego uczestnictwa w projekcie "Dolnośląski Mechanizm Partycypacji Młodzieży" finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu młodzi radni będą uczestniczyli w ciekawych szkoleniach i warsztatach. Wszystko to dzięki porozumieniu o współpracy, jakie gmina Dzierżoniów podpisała ze stowarzyszeniem "Semper Avanti". Zakłada ono wsparcie merytoryczne i organizacyjne Młodzieżowej Rady poprzez m.in.: organizację regularnych spotkań i szkoleń, pomoc w zakresie tworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i w wypracowaniu Standardów Funkcjonowania Rady, a także organizację konferencji podsumowującej projekt.

Radni rozmawiali też o działaniach, jakie będą podejmowali podczas swojej pierwszej kadencji. Przed nimi wiele pracy, ich kreatywność i zapał pozwalają jednak wierzyć, że zrealizują wiele pożytecznych inicjatyw na rzecz aktywizacji młodzieży i zwiększenia jej udziału w życiu społecznym gminy.

Młodzi radni rozmawiali o planowanych inicjatywachMłodzi radni rozmawiali o planowanych inicjatywach
powrót do poprzedniej strony